• liansu
 • tuite (2)
 • tumblr
 • youtube
 • lingfy

Elektrik forkliftleri

 • Doly elektrik dört tigirli Forklift 1.0 - 5.0 tonna

  Doly elektrik dört tigirli Forklift 1.0 - 5.0 tonna

  KYLINGE dört tigirli elektrik forklift dört sany doly dizaýny kabul edýär, ýük göterijiligi 1,0ton-dan 5.0 tonna çenli, dürli kuwwatly batareýa günde 2-8 sagatdan gowrak üznüksiz iş zerurlygyny kanagatlandyryp biler, pes ses, tükeniksiz zyňyndy.Onuň ESC ulgamy, tizlenme ulgamy, gidrawliki dolandyryş ulgamy tormoz ulgamyny hem elektrik signallary bilen dolandyryp bilýär, bu operatorlaryň iş güýjüni peseldýär we işiň netijeliligini we takyklygyny ýokarlandyrýar.KYLINGE, şeýle hem, müşderileriň hakyky sahypasyna, iş gurşawyna görä standartlaşdyrylan elektrik toguny üpjün edip biler.

 • Doly elektrik üç tigirli Forklift 0,5 - 2,0 tonna

  Doly elektrik üç tigirli Forklift 0,5 - 2,0 tonna

  KYLINGE deňagramlylygy üç tigirli elektrik forklift, energiýa çeşmesi we oturgyç görnüşine gözegçilik hökmünde batareýa bilen üç ölçegli deňagramly agyr ýük awtoulagydyr.Ujypsyzlygy, ýeňil agramy, işlemegi aňsat bolany üçin, dar kanalda we sebitiň çylşyrymly gurşawynda işläp bilýär, ammar, ussahana ýa-da zawod we ş.m. üçin iň oňat gural.KYLINGE forklift gaty rezin teker ulanýar, sebäbi tigiriň diametri kiçi bolany üçin, iş ýerleriniň tekiz bolmagy üçin amatly.