• liansu
  • tuite (2)
  • tumblr
  • youtube
  • lingfy

Doly elektrik palet ýük awtoulagy 1,5 tonna

Gysga düşündiriş:

Doly elektrik palet ýük awtoulagy, güýç çeşmesi, elektrik ýörişi we elektrik gidrawliki göteriji hökmünde batareýaly paletli ýük awtoulagydyr.Palet we konteýner ammar ussahanasynda we zawod meýdançasynda material işlemek üçin iň amatly enjam bolan bitewi material işlemek üçin ulanylyp bilner.Gidrawlik, elektrik götermek we elektrik ýöremek beýleki göteriji we ýükleýji enjamlaryň kömegi bilen artykmaçlyklaryny oýnap biler we uzak aralyk gorizontal işlemekde, ýük awtoulaglaryny ýüklemekde we düşürmekde giňden ulanylýan uly ýük, kiçi model, işlemek aňsat we tükeniksiz ses hapalanmagy ýok. .


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

WHEEL MODEL  

EPT15

Güýç görnüşi  

ELEKTRIK

Işleýiş tertibi  

WALKIE

Oüklemek ukyby kg

1500

Oük merkezi mm

600

TYPE  

PU

GÖZ Ö .ÜNI ALY .. mm

Φ210 * 70

Ö FRÜNI ALYŞ mm

Φ78 * 60

DIMENSION DURMUŞ beýikligi mm

115

GÖRNÜŞDE GÖRNÜŞ mm

85

RADIUS mm

1475

GYSGAÇA Uzynlyk mm

1638

FORK LENGTH mm

1150

GARŞY GÖRNÜŞ mm

560/685

BATERI MA MAXSY.SIZE rugsat berildi mm

260 * 134 * 220

SÖFGI agramy Kg

195

GÖRNÜŞ SÖIVGI Tizligi (DOLY OÜK / Oüklemek) km / sag

4 / 4.5

DURMUŞ tizligi (DOLY OÜK / Oüklemek) mm / s

27/38

DÖWRÜN GÖRNÜŞI (DOLY OÜK / Oüklemek) mm / s

59/39

GÖRNÜŞLIK (DOLY OÜK / Oüklemek) %

5/16

Tormoz tertibi  

ELEKTROMAGNETIK

Sürüji ulgamy Sürüji motor kw

0.65

DURMUŞ MOTORY kw

0.84

BATERIYA SÖTGI / MÜMKINÇILIK V / Ah

2 * 12V / 65Ah

Çalt gözegçilik ulgamy  

SURATLAR

GÖRNÜŞ MODULY  

MEXANIK

Üstünlikleri

1. Adaty sürtülme lýuboýdan we lýuboga girmegiň we çykmagyň ýolundan üýtgeşik dizaýn.

2. Berkidilen çeňňek aýagynyň dizaýny, adaty tekiz aýakdan has güýçlidir

3. Köp funksiýaly tutawaç dizaýny, açar, elektrik hasaplaýjy, dolandyryş signal çyrasy we iş düwmesi, has ýönekeý we amatly iş.

4. Dar ýerde ulanmak üçin amatly ykjam beden.

5. Sürüji tigirleri goramak dizaýny, operatory aýagyň döwülmeginden netijeli gorap biler, işlemek has ygtybarlydyr.

6. Kabeli optimizasiýa dizaýny, hereket edýän bölekleri we näsazlyklary azaltmak üçin kabel enjamlarynyň ýerleşişini optimizirläň.

7. Aýrylyp bilinýän batareýa gapagy, batareýany çalyşmak aňsat.

8. Dolandyryjy we Gidrawlik silindr patent toplumlaýyn dizaýny, gözegçilik edijiniň hyzmatyny we synag amatlylygyny ep-esli ýokarlandyrýar.

9. Öçürmegi ýatdan çykarsaňyz, akylly elektrik ýatlatmasy we intellektual guraklyk ýagdaýy.

1
2
Gözegçi

  • Öňki:
  • Indiki: