• liansu
  • tuite (2)
  • tumblr
  • youtube
  • lingfy

Doly Elektrik Straddle Stacker 1.0 - 2.0 tonna

Gysga düşündiriş:

“KYLINGE Full Electric Straddle Stacker”, 1000 kg-dan 2000 kg çenli ýük göterijiligi, ýeňil agramy, ultra-kiçi öwrüm radiusy, ykjam şassi, uly logistika enjamlary gymmat we dar kanallardan geçip bilmeýän amaly mesele gowy çözüldi.Köpugurlylygy sebäpli, “Kylinge” stacker seriýasy ammar işgärleriniň aglaba köplüginiň isleglerini kanagatlandyryp biler, bu ykdysady, daşky gurşawy goramak we örän amaly elektrik saklaýjy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tigir Marka   Kylinge
Model   ES10 ES15 ES20
Kuwwat görnüşi   Elektrik Elektrik Elektrik
Iş tertibi   Dur
Capük kuwwaty kg 1000 1500 2000
Centerük merkezi mm 500 500 500
Mast material   C görnüşli polat
Görnüşi   PU
Tigiriň ululygy mm 50250 * 80 50250 * 80 50250 * 80
Tigiriň ululygyny ýükläň mm Φ80 * 70 Φ80 * 70 Φ80 * 70
Balans tigiriniň ululygy mm Φ100 * 50 Φ100 * 50 Φ100 * 50
Tigirler Öň / yz (x = sürýän tigir)   4 / 1X + 2 4 / 1X + 2 4 / 1X + 2
Ölçegi Belentlik mm 1600/2000/2500/3000/3500/4000/4500/5000
Umumy beýiklik (mast aşak düşdi) mm 2050/1580/1830/2080/2330/1900/2100/2300
Umumy beýiklik (giňeldilen mast) mm 2050/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500
Forkda ýer arassalamak mm 90 90 90
Umumy uzynlyk (pedal eplenýän / açylmadyk) mm 1850/2300 1850/2300 1850/2300
Umumy giňlik mm 850 850 850
Çeňňegiň uzynlygy mm 1150 (özleşdirilen)
Daşky giňlik mm   650/1000 (özleşdirilen)  
Radiusy öwürmek mm 1530 1530 1530
Çykyş Sürüjiniň tizligi (doly ýüklemek / düşürmek) km / sag 4.0 / 5.0 4.0 / 5.0 4.0 / 5.0
Tizligi ýokarlandyrmak (doly ýüklemek / düşürmek) mm / s 90/125 90/125 90/125
Aşak tizligi (doly ýüklemek / düşürmek) mm / s 100/80 100/80 100/80
Bahalandyrma (doly ýüklemek / düşürmek) % 5/8 5/8 5/8
Tormoz tertibi   Elektromagnit
Sürüji ulgamy Sürüji motor kw 1.5 1.5 1.5
Motor göteriji kw 2.2 2.2 2.2
Batareýanyň naprýa .eniýesi / kuwwaty V / Ah  24V / 120Ah (180 / 210Ah goşmaça))

Üstünlikleri

1. Ergonomiki dizaýn, akylly işleýiş tutawajy, öňe, yza, şah, ýokary we aşak ýaly sazlaň.

2. Güýçlendirilen polat gapy çarçuwasy, esasy gurluşy ýokary hilli polat material bilen kebşirlenýär we şassi berkitme dizaýny, güýçli we çydamly, rahat göterilýär.

3. Geýmäge çydamly deňagramly tigir, öwrümde aýlanmagyň öňüni almak üçin enjamy üpjün ediň.

4. Güýçlendirilen we galyňlaşdyrylan bir gezeklik galyplaýyş plastinka wilkasy, has güýçli göterijilik ukyby bilen, giňligini sazlap, ýüküň ululygyna görä yza we öňe hereket edip biler.

5. specialükleri we şahsy howpsuzlygy goramak üçin gyssagly tormoz düwmesi, aýratyn ýagdaýlarda gyssagly öçüriň

6. Akylly zarýad bermek, batareýany görkezmek, doly gutarandan soň awtomatiki öçürmek, ömri üpjün edýär.

7. Güýçlendirilen zynjyr, has oňaýly gowulaşmak, ýüklemek ukyby adaty ýagdaýdan birnäçe esse ýokary.

8. Yzky gapak dizaýnyny aňsatlaşdyrmak, esasy bölekleri barlamak üçin amatly, has amatly işlemek.

9. Uly göwrümli çekiş batareýasynyň birleşmegi, has köp işlemek.

10. Goşmaça Li-ion batareýasy we gorag goltugy we ş.m.

zouyuan (1)
zouyuan (2)

  • Öňki:
  • Indiki: