• liansu
  • tuite (2)
  • tumblr
  • youtube
  • lingfy

Doly elektrik garşylyk deňagramlylygy 1.0 - 1,5 tonna

Gysga düşündiriş:

“KYLINGE” görnüşi deňagramly elektrik saklaýjynyň üstünde dur, bahalandyrylan ýük göterijiligi 1 tonna, 1,5 tonna, beýikligi 1,6 metrden 3,5 metre çenli.

Elektromagnit tormoz kabul edildi.Harytlaryň howlusynda, ammarda, nebitde, himiýada, derman önümçiliginde, portda, demirýolda we beýleki ýerlerde ýerleşdirmek, ýüklemek, düşürmek we işlemek üçin amatly.Iki taraplaýyn we bir taraply gaplar ulanylyp bilner.

Deňagramly saklaýjy içerki ýanmagy we ulagy çalşyp biler, bir çeňňek ýasap, ýerden has uzak aralyk, işlemek aňsat, deňagramly staker markanyň esasy elektrik dolandyryş ulgamynyň tutawajyny, ädimsiz tizligi düzgünleşdirýär.Sürüjini ýygnamak güýçli we güýçlidir.Akylly gözegçilik edilmedik zarýad beriji batareýanyň ömrüni üpjün edýär.

Ses ýok, hapalanma ýok, ygtybarly öndürijilik.Işlemek we ýerleşdirmek üçin iň amatly guraldyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

WHEEL Marka KYLINGE
Model ESC10
Kuwwat görnüşi ELEKTRIK
Işleýiş tertibi DURMAK
Oüklemek ukyby kg 750/1000
Oük merkezi mm 500
I M GOWY MATERIAL C GÖRNÜŞ STELI
TYPE PU
GÖZ Ö .ÜNI ALY .. mm 50250 * 80
GÖZ Ö .ÜNI ALY .. mm Φ210 * 80
SÖZBAŞY mm Φ100 * 50
DIMENSION DURMUŞ beýikligi mm 1600/2000/2500/3000/3500
GYSGAÇA beýiklik (IAS GOWY) mm 2100/1600/1900/2100/2350
GYSGAÇA beýiklik (IAS GOWY) mm 2100/2550/3050/3550/4050
GÖRNÜŞDE GÖRNÜŞ mm 50
GYSGAÇA GÖRNÜŞ (PEDAL FOLD / UNFOLD) mm 2370/2870
GYSGAÇA Giňlik mm 1000
FORK LENGTH mm 1070 (HYZMATDAŞ)
GARŞY GÖRNÜŞ mm 680
RADIUS mm 2000
GÖRNÜŞ SÖIVGI Tizligi (DOLY OÜK / Oüklemek) km / sag 4.0 / 5.0
DURMUŞ tizligi (DOLY OÜK / Oüklemek) mm / s 90/125
DÖWRÜN GÖRNÜŞI (DOLY OÜK / Oüklemek) mm / s 100/80
GÖRNÜŞLIK (DOLY OÜK / Oüklemek) % (tanθ) 5/8
Sürüji ulgamy Tormoz tertibi ELEKTROMAGNETIK
Sürüji motor kw 1.5
DURMUŞ MOTORY kw 2.2
BATERIYA SÖTGI / MÜMKINÇILIK V / Ah 24V / 120Ah

Üstünlikleri

1. Aragatnaşykly akylly işleýän tutawaç

2. Her dürli gap-gaçlar üçin amatly aýak dizaýny ýok.

3. Mis turbasy, nebitiň syzmagynyň öňüni almak üçin nebit ýolunyň ýagdaýy üçin ulanylýar.

4. Gyssagly ters howpsuzlyk ulgamy, has ygtybarly.

5. Akylly güýçlendiriji, batareýanyň ömrüni üpjün ediň.

6. Dar ýerde ulanmak üçin amatly ykjam beden

7. Şok siňdirişi bilen eplenýän tekiz forma.

8. Güýçlendirilen milli standart zynjyr, götermegi has ygtybarly etmäge mümkinçilik beriň.

9. Meýletin gapdal smena we li-ion batareýa funksiýasy, gorag goly we ş.m.

1 (1)
1 (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER