• liansu
  • tuite (2)
  • tumblr
  • youtube
  • lingfy

Doly elektrik garşy deňagramlylyga ýetmek üçin stacker 1.0 - 2.0 tonna

Gysga düşündiriş:

“KYLINGE” elektrik deňagramly ýetirijiniň ýükleýiş kuwwaty 1 tonnadan 2 tonna, göteriş beýikligi 1,6 metrden 5 metre çenli.

Elektrik ýetirijisiniň iki öňe we has ýokary aýagy bar, ýük göteriji harytlar bilen deňeşdirilende durnuklylygy kepillendirip biler, elektrik saklaýjy bilen deňeşdirilende, elektrik toguny saklaýjynyň öňdäki tekeri has uludyr, aýaklary ýygnamak işine goşup bilmeýär, harytlar bilen gapy çarçuwasy Aýagyň içki orbitasy boýunça, belli bir beýikligi götereniňizde harytlar birneme yza çekilýär, stakanyň balansynyň we durnuklylygynyň daşalmagyny üpjün etmek üçin has amatly ýerine ýetiriň.

El ýetirijiniň elektrik stakeri we deňagramly forklift aýratynlyklary bar.Spaceeri tygşytlamak we öwrüm radiusyny azaltmak üçin iki seriýaly ýerine ýetirişdir.Oorapyk we açyk amallar üçin amatly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tigir Marka kg Kylinge
Model ESR10 ESR15 ESR20
Kuwwat görnüşi Elektrik Elektrik Elektrik
Iş tertibi Dur
Capük kuwwaty 1000 1500 2000
Centerük merkezi mm 500 500 500
Mast material C + J GÖRNÜŞ STELI
Görnüşi PU
Tigiriň ululygy mm 50250 * 80 50250 * 80 50250 * 80
Tigiriň ululygyny ýükläň mm Φ210 * 80 Φ210 * 80 Φ210 * 80
Balans tigiriniň ululygy mm Φ100 * 50 Φ100 * 50 Φ100 * 50
Ölçegi Belentlik mm 1600/2000/2500/3000/3500/4000/4500/5000
Umumy beýiklik (mast aşak düşdi) mm 2050/1580/1830/2080/2330/1900/2100/2300
Umumy beýiklik (giňeldilen mast) mm 2050/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500
Forkda ýer arassalamak mm 50 50 50
Umumy uzynlyk (pedal eplenýän / açylmadyk) mm 2570/3070 2570/3070 2570/3070
Umumy giňlik mm 1050 1050 1050
Çeňňegiň uzynlygy mm 1070 (özleşdirilen)
Daşky giňlik mm 670/1000 (özleşdirilen)
Radiusy öwürmek mm 2200 2200 2200
Çykyş Sürüjiniň tizligi (doly ýüklemek / düşürmek) km / sag 4.0 / 5.0 4.0 / 5.0 4.0 / 5.0
Tizligi ýokarlandyrmak (doly ýüklemek / düşürmek) mm / s 90/125 90/125 90/125
Aşak tizligi (doly ýüklemek / düşürmek) mm / s 100/80 100/80 100/80
Bahalandyrma (doly ýüklemek / düşürmek) % 5/8 5/8 5/8
Tormoz tertibi Elektromagnit
Sürüji ulgamy Sürüji motor kw 1.5 1.5 1.5
Motor göteriji kw 2.2 2.2 2.2
Batareýanyň naprýa .eniýesi / kuwwaty V / Ah 24V / 210Ah (240Ah islege bagly)
aýak dizaýny (1)
aýak dizaýny (2)

Üstünlikleri

1. Iki ýüzli we iki ýüzli paletler üçin amatly aýak dizaýny ýok.

2. Gapy çarçuwasy 5 gradus öňe we yza egilip, has ygtybarly we durnukly bolup biler.

3. Öňe hereket etmek funksiýasy bilen öňe we yza aralyk 500mm.

4. Mis turbasy, nebitiň syzmagynyň öňüni almak üçin nebit ýolunyň ýagdaýy üçin ulanylýar.

5. Uly kuwwatly batareýa, uzaldylan iş wagty.

6. Durnukly ýük funksiýasy, öňe gapy çarçuwasy hereket etmek hem dar ýerde işläp biler.

7. pleönekeý joýstik, ýokaryk we aşak, öňe we yza, öňe we yza egilmek, işlemek aňsat.

8. Awtomatiki üpjünçilik ýokarsyna göterilende öçürmek funksiýasyny düzýär.

9. Şok siňdirişi bilen eplenýän tekiz forma.

10. Goşmaça batareýa kuwwaty, gapdal çalşyk funksiýasy, li-ion batareýa, gorag goly, mastyň egilmegi we ş.m.

IMG_0598
IMG_0491

  • Öňki:
  • Indiki: