• liansu
 • tuite (2)
 • tumblr
 • youtube
 • lingfy

Doly elektrik garşy deňagramly palet stakerleri 1,0 - 1,5 tonna

 • Doly elektrik garşylyk deňagramlylygy 1.0 - 1,5 tonna

  Doly elektrik garşylyk deňagramlylygy 1.0 - 1,5 tonna

  “KYLINGE” görnüşi deňagramly elektrik saklaýjynyň üstünde dur, bahalandyrylan ýük göterijiligi 1 tonna, 1,5 tonna, beýikligi 1,6 metrden 3,5 metre çenli.

  Elektromagnit tormoz kabul edildi.Harytlaryň howlusynda, ammarda, nebitde, himiýada, derman önümçiliginde, portda, demirýolda we beýleki ýerlerde ýerleşdirmek, ýüklemek, düşürmek we işlemek üçin amatly.Iki taraplaýyn we bir taraply gaplar ulanylyp bilner.

  Deňagramly saklaýjy içerki ýanmagy we ulagy çalşyp biler, bir çeňňek ýasap, ýerden has uzak aralyk, işlemek aňsat, deňagramly staker markanyň esasy elektrik dolandyryş ulgamynyň tutawajyny, ädimsiz tizligi düzgünleşdirýär.Sürüjini ýygnamak güýçli we güýçlidir.Akylly gözegçilik edilmedik zarýad beriji batareýanyň ömrüni üpjün edýär.

  Ses ýok, hapalanma ýok, ygtybarly öndürijilik.Işlemek we ýerleşdirmek üçin iň amatly guraldyr.