• liansu
 • tuite (2)
 • tumblr
 • youtube
 • lingfy

Doly elektrik garşy deňagramly stakerler

 • Doly elektrik garşylyk deňagramlylygy 1.0 - 1,5 tonna

  Doly elektrik garşylyk deňagramlylygy 1.0 - 1,5 tonna

  “KYLINGE” görnüşi deňagramly elektrik saklaýjynyň üstünde dur, bahalandyrylan ýük göterijiligi 1 tonna, 1,5 tonna, beýikligi 1,6 metrden 3,5 metre çenli.

  Elektromagnit tormoz kabul edildi.Harytlaryň howlusynda, ammarda, nebitde, himiýada, derman önümçiliginde, portda, demirýolda we beýleki ýerlerde ýerleşdirmek, ýüklemek, düşürmek we işlemek üçin amatly.Iki taraplaýyn we bir taraply gaplar ulanylyp bilner.

  Deňagramly saklaýjy içerki ýanmagy we ulagy çalşyp biler, bir çeňňek ýasap, ýerden has uzak aralyk, işlemek aňsat, deňagramly staker markanyň esasy elektrik dolandyryş ulgamynyň tutawajyny, ädimsiz tizligi düzgünleşdirýär.Sürüjini ýygnamak güýçli we güýçlidir.Akylly gözegçilik edilmedik zarýad beriji batareýanyň ömrüni üpjün edýär.

  Ses ýok, hapalanma ýok, ygtybarly öndürijilik.Işlemek we ýerleşdirmek üçin iň amatly guraldyr.

 • Doly elektrik garşy deňagramlylyga ýetmek üçin stacker 1.0 - 2.0 tonna

  Doly elektrik garşy deňagramlylyga ýetmek üçin stacker 1.0 - 2.0 tonna

  “KYLINGE” elektrik deňagramly ýetirijiniň ýükleýiş kuwwaty 1 tonnadan 2 tonna, göteriş beýikligi 1,6 metrden 5 metre çenli.

  Elektrik ýetirijisiniň iki öňe we has ýokary aýagy bar, ýük göteriji harytlar bilen deňeşdirilende durnuklylygy kepillendirip biler, elektrik saklaýjy bilen deňeşdirilende, elektrik toguny saklaýjynyň öňdäki tekeri has uludyr, aýaklary ýygnamak işine goşup bilmeýär, harytlar bilen gapy çarçuwasy Aýagyň içki orbitasy boýunça, belli bir beýikligi götereniňizde harytlar birneme yza çekilýär, stakanyň balansynyň we durnuklylygynyň daşalmagyny üpjün etmek üçin has amatly ýerine ýetiriň.

  El ýetirijiniň elektrik stakeri we deňagramly forklift aýratynlyklary bar.Spaceeri tygşytlamak we öwrüm radiusyny azaltmak üçin iki seriýaly ýerine ýetirişdir.Oorapyk we açyk amallar üçin amatly.