• liansu
  • tuite (2)
  • tumblr
  • youtube
  • lingfy

Doly elektrik dört tigirli forklift 1,0 - 5.0 tonna

  • Doly elektrik dört tigirli Forklift 1.0 - 5.0 tonna

    Doly elektrik dört tigirli Forklift 1.0 - 5.0 tonna

    KYLINGE dört tigirli elektrik forklift dört sany doly dizaýny kabul edýär, ýük göterijiligi 1,0ton-dan 5.0 tonna çenli, dürli kuwwatly batareýa günde 2-8 sagatdan gowrak üznüksiz iş zerurlygyny kanagatlandyryp biler, pes ses, tükeniksiz zyňyndy.Onuň ESC ulgamy, tizlenme ulgamy, gidrawliki dolandyryş ulgamy tormoz ulgamyny hem elektrik signallary bilen dolandyryp bilýär, bu operatorlaryň iş güýjüni peseldýär we işiň netijeliligini we takyklygyny ýokarlandyrýar.KYLINGE, şeýle hem, müşderileriň hakyky sahypasyna, iş gurşawyna görä standartlaşdyrylan elektrik toguny üpjün edip biler.