China Hand Palet Truck 2.0 - 5.0 tonna öndüriji we kompaniýa |Kylinge
  • liansu
  • tuite (2)
  • tumblr
  • youtube
  • lingfy

El palet ýük awtoulagy 2.0 - 5.0 tonna

Gysga düşündiriş:

“Hand Pallet” ýük maşyny, harytlary el bilen dolandyrmaly logistika enjamlarydyr.El bilen göteriji, kiçi göwrümli gidrawliki enjam, ýönekeý işlemek, ulanmak aňsat.Tutuş dizaýny ergonomika ýörelgesine laýyk gelýär we üç wezipäni ýerine ýetirýär: götermek, işlemek we peseltmek.Umuman guýma silindr, owadan görnüş, çydamly, ýokary hilli polat plastinka, örtülen porşen çybyk, aşa ýüküň goragyny üpjün etmek, artykmaç ýüklenmegiň öňüni almak, tehniki hyzmat çykdajylaryny azaltmak üçin içerki kömekçi klapan.Ussahanada ýük daşamak üçin gowy kömekçi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

“Hand Pallet” ýük maşyny, harytlary el bilen dolandyrmaly logistika enjamlarydyr.El bilen göteriji, kiçi göwrümli gidrawliki enjam, ýönekeý işlemek, ulanmak aňsat.Tutuş dizaýny ergonomika ýörelgesine laýyk gelýär we üç wezipäni ýerine ýetirýär: götermek, işlemek we peseltmek.Umuman guýma silindr, owadan görnüş, çydamly, ýokary hilli polat plastinka, örtülen porşen çybyk, aşa ýüküň goragyny üpjün etmek, artykmaç ýüklenmegiň öňüni almak, tehniki hyzmat çykdajylaryny azaltmak üçin içerki kömekçi klapan.Ussahanada ýük daşamak üçin gowy kömekçi.
Ulanylanda, ýük çeňňegi çukuryň içine salynýar we gidrawlik ulgam palet ýüküniň göterilmegini we düşürilmegini amala aşyrmak ukybyna we işleýiş işini tamamlamak üçin adamyň çekmegine sebäp bolýar.Logüklemek we düşürmek, işlemek, logistika, ammarlarda, zawodlarda, hassahanalarda, mekdeplerde, söwda merkezlerinde, howa menzillerinde, stadionlarda, stansiýalarda we howa menzillerinde we ş.m. giňden ulanylýan iň ýönekeý, iň täsirli we iň köp ýaýran palet transport gurallarydyr.

BRAND     KYLINGE KYLINGE KYLINGE KYLINGE
MODEL     HPT20 HPT25 HPT30 HPT50
Güýç görnüşi     MANUAL MANUAL MANUAL MANUAL
Işleýiş tertibi     WALKIE WALKIE WALKIE WALKIE
Oüklemek ukyby   kg 2000 2500 3000 5000
WHEEL TYPE     PU / NYLON / HYZMATDAŞ
DURMUŞ beýikligi   mm 200 200 200 200
WHEELBASE MERKEZI GROUND TERJIME   mm 30 30 30 30
RADIUS   mm 1200/1300 1200/1300 1200/1300 1300/1370
GYSGAÇA beýiklik   mm 1200 1200 1200 1250
GYSGAÇA Uzynlyk   mm 1480/1580 1480/1580 1480/1580 1480/1580
ULY GÖRNÜŞ   mm 180 180 180 180
GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI   mm 80 * 68 80 * 68 80 * 68 80 * 68
FORK LENGTH   mm 1100/2002 / HYZMATDAŞ
GARŞY GÖRNÜŞ   mm 550/685 550/685 550/685 550/685
Içki giňligi   mm 230/365 230/365 230/365 230/365
SÖFGI agramy   kg 60 65 70 132

Üstünlikleri

1.Robot kebşirlemek, tekiz we owadan interfeýs, oňat göterijilik ukyby.
2. qualityokary hilli polady saýlaň, esasy gurluşy harytlaryňyzyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin durnukly we çydamlydyr.
3. Roker goluny güýçlendiriň we galyňlaň, agyr ýük astynda deformasiýany ret ediň.
4.AC nasos korpusynyň guýma görnüşi we DF nasos korpusynyň kebşirleme görnüşi hökmanydyr.
5.Ergonomiki dizaýn, akylly işleýiş tutawajy, aşak düşende tizlik gözegçilik edip biler, howpsuzlygy ýokarlandyryp biler.
6.PU ýa-da Naýlon tekeri islege bagly däl.
7. Kiçijik ýapgyt dizaýny ýükleriň egilmeginiň öňüni alýar, pedaly ýeňil basyň basym basyşy boşadyp bilersiňiz.
8.Kast polat desgasy, süýşmäge garşy we aşaga çydamly, basyşy ýeňilleşdirmek diňe ýeňil basylan tagta bolup biler.
9. Integrirlenen nebit silindri, howpsuzlygy gowulandyrdy.
10. ricaglamak üçin bogun böleklerinde ýag syzmak burun.

sfd (1)
sfd (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER