• liansu
  • tuite (2)
  • tumblr
  • youtube
  • lingfy

Electarym elektrik stakeri 1.0 - 2.0 tonna

Gysga düşündiriş:

“KYLINGE Semi Electric Stacker”, ýük göterijiligi 1,0 tonnadan 2,0 tonna, göteriş beýikligi 1,6 metrden 3,5 metre çenli, ýarym elektrik stakeri götermek we berkitmek üçin elektrik güýjüne daýanýar we hereketi adam zähmetine bagly, edip biler zarýad berlenden soň iki gün ulanylmaly, doly elektrik saklaýjy bilen deňeşdirilende, awtomatiki hereketlendiriji enjamy ýok we bahasy has amatly, şonuň üçin ýarym elektrik häsiýeti, ykdysady we daşky gurşawy goramak, gysylan şassi, ýönekeý gurluş, has kiçi öwrüm radiusy, pes ses we hapalanma ýok, ýokary daşky gurşaw şertlerinde giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tigir Marka Kylinge
Model SES10 SES15 SES20
Kuwwat görnüşi Elektrik Elektrik Elektrik
Iş tertibi Walkie
Capük kuwwaty kg 1000 1500 2000
Centerük merkezi mm 500 500 500
Mast material C-TYPE STEL
Görnüşi PU
Tigiriň ululygyny ýükläň mm Φ80 * 70 Φ80 * 70 Φ80 * 70
Balans tigiriniň ululygy mm Φ180 * 50 Φ180 * 50 Φ180 * 50
Ölçegi Belentlik mm 1600/2000/2500/3000/3500
Umumy beýiklik (mast aşak düşdi) mm 2050/1580/1830/2080/2330
Umumy beýiklik (giňeldilen mast) mm 2050/2500/3000/3500/4000
Forkda ýer arassalamak mm 90 90 90
Umumy uzynlyk (pedal eplenýän / açylmadyk) mm 1700 1700 1700
Umumy giňlik mm 800 800 800
Çeňňegiň uzynlygy mm 1100 (özleşdirilen)
Daşky giňlik mm 650/1000 (özleşdirilen)
Radiusy öwürmek mm 1500 1500 1500
Çykyş Tizligi ýokarlandyrmak (doly ýüklemek / düşürmek) mm / s 90/125 90/125 90/125
Aşak tizligi (doly ýüklemek / düşürmek) mm / s 100/80 100/80 100/80
Tormoz tertibi Aýak tormozy
Sürüji ulgamy Motor göteriji kw 1.6 1.6 1.6
Batareýa V / Ah 12V / 120Ah
Aýak tormozy (2)
wuling (1)

Üstünlikleri

1. Amatly iş tablisasy, aşaky çeşme bilen goldanýan tutawaç.

2. Daşary ýurtdan getirilen möhürlenen komponentler, ýokary nebit silindri, nebitiň syzmagynyň öňüni alýar.

3. Aýak tormozy bilen enjamlaşdyrylan, göni tigirde tormoz, has ygtybarly.

4. Güýçli göterijilik ukyby bilen bir gezeklik galyplaýyş örtük plastinka wilkasy güýçlendirildi we galyňlaşdyryldy.

5. Akylly güýçlendiriji, batareýanyň ömrüni, awtomatiki öçürilmegini, batareýanyň energiýa displeýini üpjün ediň.

6. Dar ýerde ulanmak üçin amatly ykjam beden

7. Jübüt kombinasiýa zynjyry has ygtybarlydyr.

8. Adam sürüjisi arkaly ýöremek, könelmek, basyşa çydamly we sessiz Pu ýa-da neýlon tigir.

9. Kuwwatlylygy üpjün etmek üçin batareýa, güýç ekrany bilen enjamlaşdyrylan, tutuş aýlawy dolandyrmak üçin açar wyklýuçatel, has ygtybarly we ygtybarly.

Aýak tormozy
Aýak tormozy (1)

  • Öňki:
  • Indiki: