• liansu
 • tuite (2)
 • tumblr
 • youtube
 • lingfy

Doly elektrik garşy deňagramly Reach Stacker 1.0 - 2.0 tonna

 • Doly elektrik garşy deňagramlylyga ýetmek üçin stacker 1.0 - 2.0 tonna

  Doly elektrik garşy deňagramlylyga ýetmek üçin stacker 1.0 - 2.0 tonna

  “KYLINGE” elektrik deňagramly ýetirijiniň ýükleýiş kuwwaty 1 tonnadan 2 tonna, göteriş beýikligi 1,6 metrden 5 metre çenli.

  Elektrik ýetirijisiniň iki öňe we has ýokary aýagy bar, ýük göteriji harytlar bilen deňeşdirilende durnuklylygy kepillendirip biler, elektrik saklaýjy bilen deňeşdirilende, elektrik toguny saklaýjynyň öňdäki tekeri has uludyr, aýaklary ýygnamak işine goşup bilmeýär, harytlar bilen gapy çarçuwasy Aýagyň içki orbitasy boýunça, belli bir beýikligi götereniňizde harytlar birneme yza çekilýär, stakanyň balansynyň we durnuklylygynyň daşalmagyny üpjün etmek üçin has amatly ýerine ýetiriň.

  El ýetirijiniň elektrik stakeri we deňagramly forklift aýratynlyklary bar.Spaceeri tygşytlamak we öwrüm radiusyny azaltmak üçin iki seriýaly ýerine ýetirişdir.Oorapyk we açyk amallar üçin amatly.