• liansu
 • tuite (2)
 • tumblr
 • youtube
 • lingfy

Önümler

 • Gyssagly kömek wyklýuçateli, elektrik ulaglary we enjamlary üçin ulanyň.

  Gyssagly kömek wyklýuçateli, elektrik ulaglary we enjamlary üçin ulanyň.

  Gyssagly kömek wyklýuçateli, elektrik ulaglary we enjamlary üçin ulanyň.

 • PU we Neýlon Gidrawlik forklift tigir

  PU we Neýlon Gidrawlik forklift tigir

  PU & Nylon Wheel, el gidrawliki forklift üçin ulanyň.

 • DC Drive tigir gurnama

  DC Drive tigir gurnama

  DC gorizontal hereketlendiriji tigir, güýji, geçiriş mehanizmini we ýöremek mehanizmini birleşdirýän köpugurly hereketlendiriji enjam bolup, gurmak aňsat bolan ykjam gurluş we ýerden uly arassalama.Dürli elektrik traktorlarynda, öz-özi hereket edýän liftlerde, elektrik stakerlerinde we beýleki elektrik ulaglarynda sürülýän tekiz geçiriş bilen.Wektor elektrik tormozy tormozy has ygtybarly we ygtybarly edýär.Geýmäge çydamly poliuretan ýa-da rezin tigir, has berk tutmak.

 • 1212 Curtis Hemişelik Magnit Dolandyryjysy

  1212 Curtis Hemişelik Magnit Dolandyryjysy

  Curtis 1212 we 1212P motor tizligini dolandyryjylar, batareýa bilen işleýän ulaglar üçin hemişelik magnit hereketlendiriji hereketlendirijilerine takyk we rahat gözegçilik edýär.1212 mikro-skuterler, kiçi skuterler, bukulýan skuterler we pes derejeli şahsy hereketlendiriji ulaglar ýaly pes güýçli DME programmalarynda ulanmak üçin niýetlenendir. Döwrebap 3 tigirli we 4 tigirli hereket kömek skuterlerinde ulanmak üçin optimallaşdyrylan hem bolsa , programmirläp bolýan opsiýalary, islendik pes güýçli hemişelik magnit hereketlendirijisinde ulanylmaga mümkinçilik berýär.1212P palet ýük awtoulag programmalarynda ulanmak üçin niýetlenendir. 1212 / 1212P dolandyryjylary, Curtis programmirleme enjamy arkaly doly programmirläp bolýar.Programmistiň ulanylmagy, anyklaýyş we synag ukybyny, şeýle hem konfigurasiýa çeýeligini hödürleýär.

 • Electarym elektrik stakeri 1.0 - 2.0 tonna

  Electarym elektrik stakeri 1.0 - 2.0 tonna

  “KYLINGE Semi Electric Stacker”, ýük göterijiligi 1,0 tonnadan 2,0 tonna, göteriş beýikligi 1,6 metrden 3,5 metre çenli, ýarym elektrik stakeri götermek we berkitmek üçin elektrik güýjüne daýanýar we hereketi adam zähmetine bagly, edip biler zarýad berlenden soň iki gün ulanylmaly, doly elektrik saklaýjy bilen deňeşdirilende, awtomatiki hereketlendiriji enjamy ýok we bahasy has amatly, şonuň üçin ýarym elektrik häsiýeti, ykdysady we daşky gurşawy goramak, gysylan şassi, ýönekeý gurluş, has kiçi öwrüm radiusy, pes ses we hapalanma ýok, ýokary daşky gurşaw şertlerinde giňden ulanylýar.

 • Electarym elektrik palet ýük awtoulagy 2.0 - 3.0 tonna

  Electarym elektrik palet ýük awtoulagy 2.0 - 3.0 tonna

  Doly elektrik palet ýük awtoulagy, güýç çeşmesi, elektrik ýörişi we elektrik gidrawliki göteriji hökmünde batareýaly paletli ýük awtoulagydyr.Palet we konteýner ammar ussahanasynda we zawod meýdançasynda material işlemek üçin iň amatly enjam bolan bitewi material işlemek üçin ulanylyp bilner.Gidrawlik, elektrik götermek we elektrik ýöremek beýleki göteriji we ýükleýji enjamlaryň kömegi bilen artykmaçlyklaryny oýnap biler we uzak aralyk gorizontal işlemekde, ýük awtoulaglaryny ýüklemekde we düşürmekde giňden ulanylýan uly ýük, kiçi model, işlemek aňsat we tükeniksiz ses hapalanmagy ýok. .

 • El bilen palet stacker 1.0 - 3.0 tonna

  El bilen palet stacker 1.0 - 3.0 tonna

  El bilen ýasalýan enjam, palet önümlerini böleklere ýüklemek we düşürmek, gaplamak, gaplamak we gysga aralykda daşamak üçin dürli tigirli işleýän ulaglara degişlidir.Halkara standartlaşdyryş guramasy ISO / TC110 senagat ulaglary diýilýär.Simpleönekeý gurluşy, çeýe dolandyryş, gowy doňdurma we ýokary partlama garşy howpsuzlyk öndürijiligi bar.Dar kanalda we çäkli giňişlikde işlemek üçin amatly.Palet ýüklemek we beýik ammarda we ussahanada düşürmek üçin iň amatly enjam.Nebit, himiýa, derman, ýeňil dokma, boýag, pigment, kömür we beýleki pudaklarda, şeýle hem portlarda, demir ýollarda, ýük howlularynda, ammarlarda we partlaýjy garyndylary öz içine alýan beýleki ýerlerde giňden ulanylyp bilner we kabinada, wagonda we paletli ýükleri ýüklemek we düşürmek, gaplamak we işlemek üçin gap.

 • El palet ýük awtoulagy 2.0 - 5.0 tonna

  El palet ýük awtoulagy 2.0 - 5.0 tonna

  “Hand Pallet” ýük maşyny, harytlary el bilen dolandyrmaly logistika enjamlarydyr.El bilen göteriji, kiçi göwrümli gidrawliki enjam, ýönekeý işlemek, ulanmak aňsat.Tutuş dizaýny ergonomika ýörelgesine laýyk gelýär we üç wezipäni ýerine ýetirýär: götermek, işlemek we peseltmek.Umuman guýma silindr, owadan görnüş, çydamly, ýokary hilli polat plastinka, örtülen porşen çybyk, artykmaç ýüküň goragyny üpjün etmek, artykmaç ýüklenmegiň öňüni almak, tehniki hyzmat çykdajylaryny azaltmak üçin içki kömekçi klapan.Ussahanada ýük daşamak üçin gowy kömekçi.

 • Doly Elektrik Straddle Stacker 1.0 - 2.0 tonna

  Doly Elektrik Straddle Stacker 1.0 - 2.0 tonna

  “KYLINGE Full Electric Straddle Stacker”, 1000 kg-dan 2000 kg çenli ýük göterijiligi, ýeňil agramy, ultra-kiçi öwrüm radiusy, ykjam şassi, uly logistika enjamlary gymmat we dar kanallardan geçip bilmeýän amaly mesele gowy çözüldi.Köpugurlylygy sebäpli, “Kylinge” stacker seriýasy ammar işgärleriniň aglaba köplüginiň isleglerini kanagatlandyryp biler, bu ykdysady, daşky gurşawy goramak we örän amaly elektrik saklaýjy.

 • Doly elektrik Walkie Stacker 1.0 - 2.0 tonna

  Doly elektrik Walkie Stacker 1.0 - 2.0 tonna

  “KYLINGE Full Electric Walkie Stacker”, paletlenen harytlary ýüklemek, düşürmek, gaplamak we gysga aralyga daşamak talaplaryny kanagatlandyryp bilýän ýönekeý senagat işleýän ulagdyr.Esasy aýratynlygy, güýjüň täsiri astynda dikligine galdyrylyp ýa-da aşak düşürilip bilinýän dik gantriniň bolmagydyr.Ulagyň aňyrsynda pedal ýok we köplenç bir taraply palet bilen bilelikde ulanylýar.capacityük kuwwaty 1,0 tonnadan 1,5 tonna, göteriş beýikligi 1,6 metrden 3,5 metre çenli, pes ses we hapalanma ýok, ýokary daşky gurşaw şertlerinde giňden ulanylýar.

 • “Palet Truck 2.0” görnüşli doly elektrik stendi - 3.0 tonna

  “Palet Truck 2.0” görnüşli doly elektrik stendi - 3.0 tonna

  KYLINGE doly elektrik paletli ýük awtoulagy, güýç çeşmesi, elektrik ýörişi we elektrik gidrawliki göteriji hökmünde batareýaly paletli ýük awtoulagydyr.Capacityük kuwwaty 2,0 tonnadan 3.0 tonna çenli, palet we konteýner ammar ussahanasynda we zawod meýdançasynda material işlemek üçin iň amatly enjam bolan bitewi material işlemek üçin ulanylyp bilner.Gidrawlik, elektrik götermek we elektrik ýöremek beýleki göteriji we ýükleýji enjamlaryň kömegi bilen artykmaçlyklaryny oýnap biler we uly ýük, kiçi model, işlemek aňsat we tükeniksiz ses hapalanmaz.Häzirki wagtda ol içerde we daşary ýurtlarda ösen we ideal işleýiş guralyna öwrüldi.

 • Doly elektrik palet ýük awtoulagy 1,5 tonna

  Doly elektrik palet ýük awtoulagy 1,5 tonna

  Doly elektrik palet ýük awtoulagy, güýç çeşmesi, elektrik ýörişi we elektrik gidrawliki göteriji hökmünde batareýaly paletli ýük awtoulagydyr.Palet we konteýner ammar ussahanasynda we zawod meýdançasynda material işlemek üçin iň amatly enjam bolan bitewi material işlemek üçin ulanylyp bilner.Gidrawlik, elektrik götermek we elektrik ýöremek beýleki göteriji we ýükleýji enjamlaryň kömegi bilen artykmaçlyklaryny oýnap biler we uzak aralyk gorizontal işlemekde, ýük awtoulaglaryny ýüklemekde we düşürmekde giňden ulanylýan uly ýük, kiçi model, işlemek aňsat we tükeniksiz ses hapalanmagy ýok. .

12Indiki>>> Sahypa 1/2