• liansu
  • tuite (2)
  • tumblr
  • youtube
  • lingfy

Doly elektrik üç tigirli Forklift 0,5 - 2,0 tonna

Gysga düşündiriş:

KYLINGE deňagramlylygy üç tigirli elektrik forklift, energiýa çeşmesi we oturgyç görnüşine gözegçilik hökmünde batareýa bilen üç ölçegli deňagramly agyr ýük awtoulagydyr.Ujypsyzlygy, ýeňil agramy, işlemegi aňsat bolany üçin, dar kanalda we sebitiň çylşyrymly gurşawynda işläp bilýär, ammar, ussahana ýa-da zawod we ş.m. üçin iň oňat gural.KYLINGE forklift gaty rezin teker ulanýar, sebäbi tigiriň diametri kiçi bolany üçin, iş ýerleriniň tekiz bolmagy üçin amatly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

GÖRNÜŞ BRAND KYLINGE KYLINGE KYLINGE
MODEL FB10 FB15 FB20
Güýç görnüşi ELEKTRIK ELEKTRIK ELEKTRIK
Oüklemek ukyby kg 1000 1500 2000
Oük merkezi mm 500 500 500
GÖRNÜŞDE GÖRNÜŞ mm 100 100 100
SIZE FORK LENGTH mm 1070 1070 1070
IAS GOWY GÖRNÜŞ ° 3/6 / 3/6 / 3/6 /
TERJIME EDIP BOLAN .OL Km / sag 8 8 8
DURMUŞ GÖRNÜŞI mm / min 80 80 80
MAX GRADEABILITY % 8 8 10
DURMUŞ beýikligi mm 3000 3000 3000
MINI TURNING RADIUS mm 1750 1800 1800
Güýç Batareýa ukyby Ah 120 120 120
Sürüji motor Kw 1.5 2.2 2.2
DURMUŞ MOTORY Kw 3 3 3
Güýç güýji V 24 48 48

Üstünlikleri

1. Ynsanlaşdyrylan dolandyryş stoly, el tormozy, gyssagly duralga, rul, joýstik, şah ýaly sazlaň.

2. Gije LED yşyk çyrasy, operator üçin amatly we howpsuzlyk öndürijiligi ýokarlanýar.

3. Möhürli goşa ýag silindr dizaýny, gapynyň çarçuwasyny öňe we yza egilmäge, durnukly götermäge iterýär.

4. Birnäçe laminirlenen plastinka zynjyry, güýçli ýük göterijiligi, has durnukly geçiriş.

5. Öň we yzky gaty rezin tekerler bilen enjamlaşdyrylan, gowy zarba siňdirişi, çalt sürmek tizligi.

6. Batareýanyň ömrüni üpjün etmek üçin akylly güýçlendiriji.

7. Goşmaça kiçi öwrüm radiusy.

8. Kesgitli aýak ýok, dürli gaplar üçin amatly.

9. Döwrebaplaşdyrylan howpsuzlyk oturgyjy, adamlaşdyrylan dizaýn, konfigurasiýa howpsuzlyk kemeri, operator has rahat duýýar, iş netijeliligini ýokarlandyrýar.

10. Agyr ýük göteriji, ini ýüküň ululygyna görä erkin sazlap bolýar.

wunsling (2)
wunsling (1)

  • Öňki:
  • Indiki: