• liansu
  • tuite (2)
  • tumblr
  • youtube
  • lingfy

Doly elektrik dört tigirli Forklift 1.0 - 5.0 tonna

Gysga düşündiriş:

KYLINGE dört tigirli elektrik forklift dört sany doly dizaýny kabul edýär, ýük göterijiligi 1,0ton-dan 5.0 tonna çenli, dürli kuwwatly batareýa günde 2-8 sagatdan gowrak üznüksiz iş zerurlygyny kanagatlandyryp biler, pes ses, tükeniksiz zyňyndy.Onuň ESC ulgamy, tizlenme ulgamy, gidrawliki dolandyryş ulgamy tormoz ulgamyny hem elektrik signallary bilen dolandyryp bilýär, bu operatorlaryň iş güýjüni peseldýär we işiň netijeliligini we takyklygyny ýokarlandyrýar.KYLINGE, şeýle hem, müşderileriň hakyky sahypasyna, iş gurşawyna görä standartlaşdyrylan elektrik toguny üpjün edip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

GÖRNÜŞ BRAND KYLINGE KYLINGE KYLINGE KYLINGE KYLINGE KYLINGE
MODEL FB10 FB15 FB20 FB25 FB30 FB50
Güýç görnüşi ELEKTRIK ELEKTRIK ELEKTRIK ELEKTRIK ELEKTRIK ELEKTRIK
Oüklemek ukyby kg 1000 1500 2000 2500 3000 5000
Oük merkezi mm 500 500 500 500 500 500
DURMUŞ beýikligi mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000
FORK SIZE mm 920/100/35 1070/100/35 1070/100/40 1070/120/40 1070/120/45 1220/150/55
IAS GOWY GÖRNÜŞ ° 6.0 / 12 6.0 / 12 6.0 / 12 6.0 / 13 6.0 / 14 6.0 / 16
MINI TURNING RADIUS mm 1400 2000 2300 2300 2500 2750
MIN AST mm 1600 2300 2500 2500 2800 4290
GUARD beýikligi mm 90 90 90 90 90 90
Gorag belentliginden ýokary oturmak mm 1950 2050-nji ýyl 2170 2170 2170 2350
IX GOWY SÖIVGI TIZLIGI (Oükleme / Doly ýük) Km / sag 13/12 14/12 14/12 12/10 14/12 14/13
I L GOWY DURMUŞ TERJIMEI (Oükleme / Doly ýük) mm / s 400/350 340/280 340/280 340/280 390/360 410/250
MAX GRADEABILITY % 10 12 12 11 12 13
GÖRNÜŞ 6000 10000 11000 11000 18000 20000
SIZE GYSGAÇA GÖRNÜŞ (GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI) mm 1650 2080 2380 2380 2600 2950
GYSGAÇA Giňlik mm 1000 1050 1150 1150 1250 1510
IX GOWY DURMUŞ mm 4000 4000 4000 4000 4000 4180
Iň ýokary belentlik mm 2020 2080 2080 2080 2080 2180
ŞINA 18 * 16 * 12 1/8 6.50-10 6.50-10 23 * 9-10 23 * 9-15 8.25-5
REAR 15 * 5 * 11 1/4 5.00-8 5.00-8 18 * 7-10 18 * 7-8 7.00-12
WHEEL BASE mm 1020 1080 1380 1380 1680 1940
Ö FRÜNI ALMAK / Yzky mm 740/800 890/920 900/960 900/960 980/1000 1200/1250
Agram Kg 1410 2250 2610 2610 2980 5800
Güýç Batareýa ukyby Ah 160 240/380 240/400 400 240/400 500
Sürüji motor Kw 3 5.5 5.5 7.5 10 17
DURMUŞ MOTORY Kw 3 5.5 5.5 6 7.5 20
Işleýiş tertibi DC DC DC DC DC AC
Güýç güýji V 48 48 / 48 / 60 72 80

Üstünlikleri

1. Sideshift funksiýasy hökmany

2. Uly göwrümli çekiş batareýasy, 6 sagatdan ýokary işlemeli.

3. Batareýanyň ömrüni üpjün etmek üçin akylly güýçlendiriji.

4. Giňeldilen gapy çarçuwasy, kellesi bilen enjamlaşdyrylan, rul çyrasy, giň we ýagty görüş meýdany.

5. Güýçli derejeli hemişelik magnit hereketlendirijisi

6. Öň we arka gaty rezin tekerler bilen enjamlaşdyrylan, gowy zarba siňdirişi, çalt sürmek tizligi.

7. Möhürli goşa ýag silindr dizaýny, gapynyň çarçuwasyny öňe we yza egilmäge, durnukly götermäge iterýär.

8. Öňe we yza egilmek funksiýasy bilen enjamlaşdyrylan, has durnukly we has ygtybarly.

9. Döwrebaplaşdyrylan howpsuzlyk oturgyjy, adamlaşdyrylan dizaýn, konfigurasiýa howpsuzlyk kemeri, operator has rahat duýýar, iş netijeliligini ýokarlandyrýar.

10. LED ýokary hilli lampa topary güýç, ýagtylyk we uzak ömri tygşytlaýar.

11. Agyr ýük göteriji, ini ýüküň ululygyna görä erkin sazlap bolýar.

12. Galyň köp gatlakly plastinka zynjyry, güýçli çekmek, aňsat götermek, howpsuzlyk hadysalarynyň öňüni almak.

gümürtik (1)
gümürtik (2)

  • Öňki:
  • Indiki: